งานสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์(Hardscape Architecture) บล็อกปลูกไม้, ทางเดินตกแต่ง, ผนังตกแต่ง,
ซุ้มไม้เลื้อย, ขอบกั้นดินตกแต่ง
  ขอบเขตงานสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์หรืองาน “ฮาร์ดสเคป” (Hardscape) ของงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในที่นี้หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับ โครงสร้างต่างๆอาทิเช่น ซีเมนต์, เหล็ก, อิฐ, ทราย หรือวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสถาปัตยกรรม
  การออกแบบงานฮาร์ดสเคปนั้นสิ่งที่ผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงก็คือ ประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ต่างๆ, สภาพแวดล้อมโดยรวม (แสงแดด/ลม), ความสวยงามหรือความเข้ากันได้ (Mix&Match)การเลือกใช้วัสดุต่างๆให้เข้ากับพันธุ์ไม้ก็มีความสำคัญเพราะวัสดุปิดผิวในท้องตลาดมีให้ เลือกหลายชนิด เช่น หินจิ๊กซอ, คอนกรีตแสตมป์, หินกาบ, หินกระแทกหน้า, หินเซาะร่อง, หินอ่อน, หินโมเสค, หินภูเขา, คอบเบิ้ลสโตน (Cobble stone), หินแกรนิต, กระเบื้องตกแต่ง ควรเลือกสีและวัสดุให้เข้ากันกับพรรณไม้ที่ได้ออกแบบไว้
  ส่วนการก่อสร้างงานฮาร์ดสเคปนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ การคำนวณโครงสร้างเพื่อความคงทนแข็งแรง, การถ่ายระดับและตีผังเพื่อความ ถูกต้องแม่นยำ และการเก็บรายละเอียดความเรียบร้อยต่างๆของงาน