งานไม้ระแนง(Wood deck) พื้นไม้ระแนง / ซุ้มไม้ระแนง / ศาลาไม้ / ระแนงบังตา / หลังคาไม้ตกแต่ง / เก้าอี้ไม้
   งานไม้ระแนง ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของงานฮาร์ดสเคปแต่เฉพาะเจาะจงงานที่เกี่ยวกับ “ไม้” โดยเฉพาะ ซึ่งไม้นั้นถือเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่ง ที่มีความสำคัญของการจัดสวน เพราะเป็นวัสดุที่สวยงามให้ความเป็นธรรมชาติพร้อมๆไปกับประโยชน์ใช้สอย สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบงาน ไม้ระแนงคือประโยชน์ใช้สอย, ความสวยงามของไม้ ซึ่งไม้นั้นมีหลายชนิดและหลายระดับราคาให้เลือกใช้ เช่น ไม้เต็ง, ไม้สน, ไม้เทียม, ไม้สังเคราะห์ ผู้ออกแบบควรเลือกชนิดไม้และสี ให้เหมาะสมกับงานสวนและสอดคล้องกับงบประมานที่กำหนด ทั้งนี้งานตีไม้ระแนงโดยส่วนใหญ่ จะใช้ “เหล็ก” มาทำเป็นโครงสร้างหรือส่วนที่รับน้ำหนักเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ชนิดและขนาดของเหล็กก็ที่เหมาะสมก็จะสามารถทำให้ โครงสร้างนั้นอยู่ได้แข็งแรงและทนทาน