งานคัดเลือกพรรณไม้และปลูกไม้(Softscape Design &Planting) สวนแนวตั้ง, ไม้ฟอร์มสวย, ไม้ยืนต้น, ไม้พุ่ม, ไม้คลุมดิน, ไม้เลื้อย, ไม้แขวน, ไม้น้ำ, ไม้มงคล, ปูหญ้า
   งานปลูกไม้หรืองานซอฟสเคป ถือเป็นหัวใจหลักของงานปรับปรุงภูมิทัศน์ พรรณไม้ในประเทศมีมากกว่า 1,000 ชนิด และแบ่งได้หลายประเภท ซึ่งพันธุ์ไม้แต่ละชนิดล้วนแต่มีลักษณะทางธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไป ผู้ออกแบบต้องมีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในธรรมชาติของไม้ ทั้งนี้การเลือกพันธุ์ไม้ที่ดีนั้นต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย อาทิเช่น ขนาดลำต้น, ความสูง, ทรงพุ่ม, ระยะปลูก, ฟอร์มไม้, การเติบโต, ทิศทางของ สภาพแวดล้อม (แสง/ลม), ร่มเงา, สีสันของดอกไม้, รูปทรงลำต้นและใบ ทั้งนี้การเลือกพันธุ์ไม้แต่ละชนิดที่จะมาใช้ในสวนต้องสอดคล้องไปกับ รูปแบบของสวนและ ฟังค์ชั่นการใช้งานที่ได้ออกแบบไว้