งานตกแต่งสวน(Garden Decoration) ประติมากรรม, ไม้ประดิษฐ์, หญ้าเทียม,
หินกรวดประดับ, แผ่นทางเดินสำเร็จ,
ตุ๊กตาตกแต่ง, โคมไฟประดับ, กระถางประดับ,
เฟอร์นิเจอร์ภายนอก, ของตกแต่งสวน (Props)
   การตกแต่งสวนด้วยของประดับสวนถือเป็นอีกงานหนึ่งที่ช่วยเสริมบรรยากาศให้สวนดูลงตัวมากขึ้น การจัดวางองค์ประกอบที่ลงตัวนั้น ต้องเข้าใจถึง อารมณ์ของสวน, สี, รูปแบบ, และผิวสัมผัสของวัสดุต่างๆที่เลือกใช้ การตกแต่งของประดับสวนนั้นจะให้น้ำหนักกับ ความสวยงามและความเข้ากันได้เป็นหลัก